toggle menu

Dodatočné zateplenie mobilných domov

Odporúčame izolovať všetky strany mobilného domu!

Na vonkajší povrch naneste Nikecell 10-15 alebo minerálnu vlnu v hrúbke 15 cm, potom naneste sieťku Dryvit a omietku.

Výmena okien s jednoduchým zasklením za okná s dvojitým zasklením.

Vetracie otvory mobilného domu nesmú byť utesnené, pretože kondenzát nemôže uniknúť a môže vzniknúť pleseň.

Odporúča sa to vykonať u zákazníka, pretože izolácia sa môže počas prepravy ľahko poškodiť. Je dôležité, aby zateplenie vykonávala špecializovaná firma s výbornými referenciami, pretože nesprávne alebo s nedostatkom skúseností vykonané zateplenie môže viesť k poškodeniu drevenej konštrukcie domu a vzniku plesní! Zateplenie domu môže vykonať naša partnerská spoločnosť, ktorá poskytne cenovú ponuku v súlade s aktuálne platným denným výmenným kurzom.

Vzduchový priestor pod mobilnými domami možno zakryť 50 cm soklom, na ktorý možno aplikovať izoláciu, ale treba dbať na umiestnenie vetracej mriežky zo všetkých strán, aby sa umožnilo vetranie priestoru pod domom.

Riešenia pre dodatočné zateplenie: