toggle menu

Dodávka

Dodávka mobilných domov je vzhľadom na ich nadmernú veľkosť podmienená povolením, takže väčšie mobilné domy sa môžu dodávať len v nočných/skorých ranných hodinách. Vybraný a objednaný mobilný dom je až do doručenia plne poistený.


Mobilné domy sa nemôžu ťahať po verejných komunikáciách na dlhé vzdialenosti. Po vyložení ho môžeme odtiahnuť na určené miesto pomocou traktora.


Pred dodaním mobilného domu je potrebné navštíviť miesto určenia a obhliadnuť pozemok . Počas obhliadky pozemku náš špecialista vykoná obhliadku miesta, navrhne terénne úpravy a určí maximálnu veľkosť mobilného domu, ktorý je možné pristaviť.