toggle menu

Pred kúpou mobilného domu vám trochu pomôžeme našimi tipmi na nákup.

1. Konzultácie s miestnym orgánom o umiestnení mobilného domu:

V Maďarsku zatiaľ neexistuje žiadna legislatíva týkajúca sa umiestňovania mobilných domov, takže sa vždy rieši na miestnej úrovni. Preto je potrebné informovať sa na miestnom úrade o postupe pri umiestnení mobilného domu a o potrebe získať potrebné povolenia. Kým si to nevyjasníte, mobilný dom nekupujte.

2. Obhliadka terénu:

Našou prvou a najdôležitejšou radou pri kúpe je presne zmerať miesto, kde chceme mobilný dom umiestniť. Pri vykladaní mobilného domu ho ťaháme alebo tlačíme tak, že počas toho je dom na vlastných kolesách. Vo väčšine prípadov bude okrem ručného pohonu potrebné aj ťažné vozidlo, traktor, ktorý k vám prinesieme. Je dôležité poznamenať, že rozmery, vzdialenosti by sa nemali merať len na pozemku. Vo väčšine prípadov sa mobilný dom z prívesu zloží ešte mimo pozemku. Ak sa má mobilný dom ťahať niekoľko stoviek metrov na požadované miesto, je potrebné prejsť trasu a zmerať šírku cesty a v prípade, že sa cesta zatáča, aj to, ako sa v zákrute mobilný dom zmestí na danú dĺžku. V prípade potreby vykonáme aj obhliadku priamo na mieste.

3. Terénne úpravy a základy:

Mobilné domy musia byť umiestnené na rovnom teréne. Ten sa musí pripraviť pomocou strojov na zemné práce. Po umiestnení mobilného domu na požadované miesto ho treba počas montáže podoprieť v 6-8 bodoch a následne vyrovnať. Potom sa môže uskutočniť pripojenie na inžinierske siete. Podpery sa zhotovujú pomocou betónových prvkov alebo podperných konzol.