toggle menu

Servis trojsezónnych mobilných domov: brutto 350 000 HUF , servis našich čiastočne zateplených mobilných domov: brutto 400 000 HUF.

Na všetky naše mobilné domy, ktoré prešli kompletným servisom, poskytujeme záruku 1 rok!

Služba zahŕňa kontrolu a potrebné opravy vodovodného, elektrického a plynového systému mobilného domu, ako aj ochranu podvozku, poskytneme osvedčenie o ochrane elektrickej inštalácie a správu o kontrole plynového systému. Pre anglické zásuvky poskytujeme maďarský konvertor, aby ich nebolo potrebné vymieňať.

Použitie detektora oxidu uhoľnatého v mobilnom dome je opodstatnené. Elektrická inštalácia mobilného domu je navrhnutá na pripojenie spotrebičov s nízkym výkonom, takže ak sa používajú spotrebiče s vysokým výkonom (práčka, ohrievače atď.), nechajte vykonať potrebné úpravy odborníkom.

Ak je to možné, snažíme sa vyhovieť aj individuálnym požiadavkám zákazníkov. V našich mobilných domoch môžeme vymeniť spotrebiče, okná a dvere a môžeme tiež vykonať čalúnnické a búracie práce na stenách.

Pri renováciách používame originálne diely, a ak už nie sú k dispozícii, nahradíme chybné diely dostupnými kvalitnými dielmi.

Servis nezahŕňa pripojenie mobilného domu na verejné inžinierske siete!