toggle menu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1
Existujú mobilné domy s rozlohou nad 50 m2?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Áno, existujú. Existujú výrobcovia, ktorí vyrábajú mobilné domy s rozlohou až 85 m2. 

2
Je možná platba na splátky?
Aktualizované 2024. apríl 17.

Platba na splátky nie je možná.

3
Čo je to "servis"?
Aktualizované 2024. apríl 17.

Servis zahŕňa kontrolu a potrebné opravy vodovodného, kanalizačného, elektrického a plynového systému mobilného domu, ako aj ochranu podvozku. Pre elektrický systém poskytujeme osvedčenie o ochrane kontaktov, pre plynový systém poskytujeme revíznu správu. V cene nie je zahrnuté: pripojenie na inžinierske siete, servis klimatizácie a záruka na použité domáce spotrebiče a okná.

4
Musím si pri inštalácii mobilného domu najímať architekta?
Aktualizované 2020. august 5.

Inštalácia mobilného domu je stavebnou prácou, ktorá podlieha stavebnému povoleniu (podľa prílohy I nariadenia vlády č. 312/2012 (XI.07.( nie je oslobodená od povinnosti získať povolenie), preto dokumentáciu pre povolenie musí vypracovať autorizovaný architekt. 

5
Koľko stojí získanie úradného povolenia?
Aktualizované 2020. august 5.

Náklady na povolenie sú poplatok za projekt a poplatok za konanie, prípadne poplatok za administratívne služby, ak ide o špecializovaný orgán. Výška poplatku sa určuje podľa účelu stavby 

6
Aké sú dôsledky, ak umiestnim stavbu na pozemku bez povolenia?
Aktualizované 2020. august 5.

Ak možno na stavbu umiestnenú na pozemku vydať povolenie, je vhodnej veľkosti, umiestnená bola správne a na vhodné miesto, treba pre ňu získať povolenie v rámci konania o zachovaní diela. Ak stavbu nemožno postaviť na pozemku v súlade so stavebnými predpismi alebo na mieste, kde má byť inštalovaná, môže stavebný úrad v rámci stavebného konania nariadiť jej demoláciu. 

7
Aké osvedčenia sa musia predložiť úradu na vydanie povolenia?
Aktualizované 2020. august 5.

Osvedčenia sa nemusia predkladať úradu k vydaniu povolenia (v prípade domov z druhej ruky)  

8
Ako zistím, či môžem na svojom pozemku umiestniť mobilný dom?
Aktualizované 2020. august 5.

Na základe katastrálneho čísla pozemku sa môžete na miestnej samospráve informovať, do ktorej stavebnej zóny je pozemok zaradený a aké predpisy a pravidlá sa vzťahujú na jeho zastavanie podľa miestnych stavebných predpisov. Môžete sa tiež vopred informovať o stavebných predpisoch na stavebnom úrade v mieste, kde sa pozemok nachádza. Príslušný stavebný úrad nájdete online na stavebnom portáli (http://www.e-epites.hu/hatosagkereso ). 

9
Potrebujem na inštaláciu mobilného domu povolenie?
Aktualizované 2020. august 5.

Áno. Musíte dať architektovi vypracovať prieskumný plán vybraného zánovného domu, v dokumentácii na povolenie musíte uviesť účel stavby a očakávané požiadavky (§ 31 zákona LXXVIII z roku 1997 (Étv.), § 50 nariadenie vlády č. 253/1997 (XII.20.) OTÉK, nariadenie vlády 275/2013 (VII.16.)). Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa vypracúva na základe opisu predpokladaných vlastností stavby v súlade s účelom skúmanej stavby, pričom sa zohľadňujú miestne a všeobecné stavebné predpisy. 

10
Keďže je mobilný dom na kolesách, je stavbou?
Aktualizované 2020. august 5.

Mobilný dom je jednoznačne budova. Nemôže byť klasifikovaný ako vozidlo (príves), pretože nemá podvozok kvality motorového vozidla, ani nie je vybavený brzdovým systémom (nie je vhodný na používanie na cestách).Pri inštalácii na mieste je v súlade s ustanoveniami § 2 bod 10 zákona LXXVIII z roku 2003 (Étv). „Budova: stavba obvykle určená na bývanie ľudí, ktorá vcelku alebo sčasti uzatvára priestor, miestnosť alebo ich kombináciu na určitý účel alebo činnosť súvisiacu s jej účelom, alebo na pravidelnú prácu alebo skladovanie.” 

11
Ako prebieha dodávka?
Aktualizované 2020. apríl 14.

Dodávka sa uskutoční nákladným vozidlom alebo prívesom na požadované miesto v čase vopred dohodnutom s kupujúcim. 

12
Navštívite miesto pred dodaním?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Ak sa zákazník domnieva, že požadované miesto nie je pre mobilný dom vhodné, je možné si miesto vopred prezrieť. 

13
Vzťahujú sa rozmery uvedené v popise mobilného domu na celkovú dĺžku domu?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Áno, rozmery uvedené v popise mobilného domu sú celková dĺžka mobilného domu vrátane ťažnej časti. 

14
Čo znamená „zateplený mobilný dom”?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Má izolované okná, ústredné alebo elektrické kúrenie. 

15
Kde si môžem mobilné domy prezrieť?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Môžete si ich pozrieť na prevádzke v Ászár počas otváracích hodín. 

16
Majú mobilné domy izoláciu?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Áno, sú izolované polystyrénom alebo škvárovými tvárnicami. Je dôležité vedieť, že táto základná izolácia neumožňuje dostatočnú ochranu pred chladným počasím v zime. Novšie typy sa teraz vyrábajú s izolovanými oknami a dverami. Steny mobilného domu je možné izolovať aj neskôr. Izoláciu domu sa odporúča vykonať až po inštalácii. 

17
Potrebujem základňu pre mobilný dom?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Áno. V prípade zánovných domov sa odporúča 20 cm hrubý železobetónový základ.  

18
Z akého sortimentu si môžem vybrať?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Mobilné domy na našej webovej stránke pokrývajú celý sortiment. Mobilné domy v archíve nie je možné objednať. Všetky mobilné domy, ktoré si môžete pozrieť na prevádzke, sú k dispozícii na kúpu. 

19
Môžem si kúpiť mobilný dom na úver?
Aktualizované 2020. apríl 24.

Nie, pretože mobilný dom neslúži ako zábezpeka, takže úver neprichádza do úvahy. 

20
Kedy môžem očakávať doručenie po objednaní?
Aktualizované 2020. apríl 9.

Do 2 až 4 týždňov od zadania objednávky.